Indtil 2022 var enhver dansker over 18 år med adgang til radio, tv og internet forpligtet til at betale licens. Efterfølgende er den meget omtalte medielicens dog blevet afskaffet.

Det betyder dog ikke, at du helt slipper for at betale. Fra 2022 og frem betaler du blot din licens over skat. Reelt set betyder dette også, at den ikke er blevet afskaffet helt.

Hvad er licens?

Det er en afgift, der betales til staten, som blev oprettet med henblik på at sikre public service i Danmark. Den primære del af licensen går til at finansiere DR, hvorfor mange også kalder afgiften for DR licens.

I 2018 blev det vedtaget af den daværende regering, at licensen skulle afskaffes fra 2022. Det skete løbende med en reduktion af personfradraget, hvorfor licensen i dag er finansieret gennem skatten.

Dansk tv og licens

Kort og godt om public service

Public service har til formål at sikre, at danske borgere har adgang til et udvalg af programmer og diverse tjenester i forhold til nyhedsformidling, undervisning, underholdning m.v.

Desuden er det et krav, at disse programmer og tjenester er uafhængige af økonomiske, kommercielle og politiske interesser. Af samme grund er DR reklamefri, og kun finansieret af TV licens.

Medielicensen blev afskaffet pr. 2022

I et samarbejde mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev man den 16. marts 2018 enige om at afskaffe medielicensen. I samme ombæring blev man også enige om, at finansieringen skulle ændres.

At den er blevet afskaffet er dog ikke ensbetydende med, at du slipper for at betale. Du betaler nemlig fortsat for public service, men det sker ikke længere i form af en direkte årlig indbetaling.

Licensen bliver i dag finansieret via skatten

Da man i 2018 besluttede, at medielicensen skulle afskaffes, blev man også enige om, at finansieringen skulle komme fra et andet sted. Det betyder, at finansieringen i dag sker via skatten.

I forbindelse med udfasningen af den tidligere medielicens, blev personfradraget også reduceret. Det er blevet reduceret i en sådan grad, at den yderligere skattebetaling dækker omkostningerne til public service.

Er det muligt at afmelde medielicensen?

Mange er modstandere af, at man skal betale for public service. Ønsker man at slippe for dette, tænker mange; ”afmeld medielicens”. Faktum er dog, at det ikke længere er en mulighed.

Da licensen i dag betales over skatten, er der ikke mulighed for at afmelde den. Derimod er du nødt til at betale den gældende licens pris, der betales i form af et reduceret personfradrag.

Betaling af licens gennem skatten

Hvem skulle betale licens før 2022?

Inden man valgte at afskaffe licensen, skulle alle personer, der var over 18 år og havde adgang til radio, tv og internet via enten en computer, et fjernsyn, en tablet, en smartphone eller en radio, betale for det.

Sådan kommer du af med gammel licensgæld

Såfremt du har gammel licensgæld, vil denne sandsynligvis være overdraget til Gældsstyrelsen. Det betyder, at gælden ikke skal betales til DR, men derimod direkte til Gældsstyrelsen.

Typisk vil du dog have fået besked om dette i form af et brev i din e-Boks. Derfor er der kun en lille risiko for, at du har en gammel licensgæld, som du ikke er blevet informeret om.

Spørgsmål og svar om licens

Hvad kostede medielicens i sin tid?

Inden medielicensen overgik til at blive finansieret via skatten, havde alle personer over 18 år med adgang til radio, tv eller internet pligt til at betale 619 kr. om året i licens (2021).

Hvad går medielicensen til?

Licensen finansierer offentlige tv- og radiokanaler o.l. Den største del af kagen går til DR, mens resten går til TV 2-regionerne, filmstøtteordninger m.m.